Rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo

Wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą spełnianie kryteriów rekrutacyjnych przyjmujemy
w terminie:
od 20 lutego (od godz. 13:00) do 08 marca 2019r. (do godz. 16:00) 

w sekretariacie Przedszkola

w dniach:

poniedziałek, środa, piątek: w godz. 9.00 - 16.00

wtorek, czwartek: w godz. 8:00-16:00