Słonka

Na ostatnich wrześniowych zajęciach Słonka dowiedziały się czym jest Unia Europejska. Zobaczyły na mapie Europy, które państwa należą do UE, jak wygląda flaga UE, jej waluta i maskotka zwana Syriuszem. Dzieci odnajdywały na mapie flagi danych państw, odczytywały wartość liczbową banknotów 5-500 euro oraz wykonały flagi Unii Europejskiej.

Na trzecich zajęciach wędrowaliśmy szlakiem Wisły i najważniejszych polskich miast. Przypomnieliśmy sobie jak długa jest Wisła, gdzie ma swoje źródło i dokąd płynie. Zaznaczaliśmy na mapce Kraków, Warszawę, Toruń i Gdańsk. Na podstawie zgromadzonych zdjęć , ilustracji i innych, przypomnieliśmy sobie najważniejsze wiadomości dotyczące omawianych miast, segregując zgromadzone przedmioty i przyporządkowując je do pasujących miast.

Na kolejnych zajęciach przypomnieliśmy sobie symbole narodowe, odśpiewaliśmy hymn Polski, przypomnieliśmy sobie legendę o powstaniu Państwa Polskiego oraz nazwy wszystkich stolic Polski, które zaznaczaliśmy na mapie. Układaliśmy mapę Polski ze sznurka zaznaczając góry, jeziora i morze. Dowiedzieliśmy się jak nazywają się kierunki świata i jakie mają oznaczenia.

W tym roku najstarsze dzieci uczestniczą w zajęciach europejskich. Na wrześniowych zajęciach dzieci poznały prawo do tożsamości. Rozmawialiśmy skąd się biorą imiona i nazwiska oraz o przynależności do danego kraju. Oglądaliśmy różne dokumenty świadczące o tożsamości człowieka oraz, o tym do czego są potrzebne. Uczyliśmy się rozpoznawać nasze imiona, a podczas zabawy memory, dobieraliśmy je parami. Nasze imiona wykorzystaliśmy do stworzenia grupowego drzewka tożsamości.

W tym roku po raz kolejny uczestniczymy w zajęciach badawczych Labo Okrywcy. Na pierwszych zajęciach przypomnieliśmy sobie , gdzie pracuje naukowiec, czym się zajmuje i jaki nosi strój. Omówilismy również zasady pracy w laboratorium, oraz podczas doświadczeń w przedszkolu. W dalszej części zajęcia poznaliśmy działanie magnesu. Dowiedzieliśmy się, że wokół magnesu działa pole magnetyczne oraz poznaliśmy zasadę działania magnesu w czasie zabawy magnesami sztabkowymi. Sprawdziliśmy, które przedmioty magnes przyciąga, a które nie i dlaczego tak się dzieje.

19 września uczestniczyliśmy w drugich zajęciach na AWF. Uczyliśmy się posługiwania floretem- przyjmowania odpowiedniej pozycji sportowej i trafiania do celu. Trener prowadzący zajęcia bardzo pochwalił naszą grupę, a za uczestnictwo w zajęciach wszyscy dostali kolorowe opaski odblaskowe. Jeden z chłopców dostał nagrodę specjalną od pana trenera, za najlepsze wykonanie ćwiczeń. W drodze powrotnej mogliśmy popatrzeć na spotkaną wiewiórkę i pozbierać kasztany.

Na ostatnich wrześniowych zajęciach układalismy na wydzielonej części maty symbole zmysłów. Ćwiczyliśmy umiejętność odczytywania symboli, rozwijalismy orientację na kartce papieru oraz umiejętność planowania. Przypomnieliśmy sobie jakie zmysły posiada człowiek i do czego je wykorzystuje. Dowiedzieliśmy się, że zmysły odgrywają bardzo ważna rolę, ponieważ wpływają na nasze bezpieczeństwo. Zobaczyliśmy na obrazku, jak słyszy człowiek w porównaniu do wybranych zwierząt. Układaliśmy również części ciała człowieka, jego szkielet i niektóre narządy wewnętrzne.

Na kolejnych zajęciach układaliśmy numer alarmowy 112 według podanej instrukcji. Umieszczanie kubeczków na właściwym polu, posługiwanie się pojęciami w prawo i nad oraz dokładanie do podanej ilości, nie sprawiło nam żadnych problemów. Słonka prawidłowo odczytały ułożony z kubeczków numer alarmowy. Przypomniały, kiedy używamy tego numeru i do jakich służb się dodzwonimy.

Na drugich zajęciach stworzyliśmy wakacyjny obrazek według podanych współrzędnych. Doskonaliliśmy znajomość liter i cyfr oraz ćwiczyliśmy umiejętność poruszania się na macie. Na podstawie ciągu obrazków przedstawiających wakacyjne symbole, ułożyliśmy wakacyjną opowieść oraz doskonaliliśmy pamięć wzrokową podczas zabawy „Co się zmieniło?”. Dzieci patrząc na ułożony przez siebie kubeczkowy obrazek, doszły do wspólnego wniosku, ze jest to plaża , na której widać basen, piasek i leżaki.

W tym roku uczestniczymy w Ogólnopolskim programie Uczymy Dzieci Programować. Proponowane aktywności pozwolą rozwijać u dzieci logiczne, algorytmicznego myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, kreatywność oraz  kształtować umiejętność pracy w zespołach. Na pierwszych zajęciach układaliśmy obrazek według słownych instrukcji zawartych w wierszu, zachowując podane warunki. Korzystaliśmy ze specjalnej maty do kodowania i kolorowych kubeczków. Z niecierpliwością czekaliśmy jaka zagadka została ukryta w wierszu. Aby się tego dowiedzieć układaliśmy na macie kubeczki uważnie słuchając instrukcji, rozwijając przy tym orientację przestrzenną, umiejętność planowania oraz logiczne myślenie.